Manus: Kristina Sundin Jonsson informerar om det aktuella läget, onsdag 18 november

Introduktion, presentation.

Smittspridningen fortsätter att öka. Inte minst här i Skellefteå. Det offentliga Sverige tar till starka åtgärder för att bromsa smittan – förra veckan infördes skärpta lokala allmänna råd i Västerbotten, och i måndags aviserade regeringen att allmänna sammankomster kan komma att begränsas till åtta personer från och med tisdag nästa vecka.

Här hos oss på Skellefteå kommun gör vi vad vi kan för att anpassa våra verksamheter. Både till dom lokala råden men även till den allt mer ansträngda personalsituationen. Det berättade vi om i förra veckans program, och då handlade det främst om kultur och fritid, och även förskola, skola och gymnasium. Igår meddelade vi dessutom att stora delar av utbildningarna i kommunala gymnasieskolor ska övergå till distansundervisning. Vuxenutbildningen och delar av Yrkeshögskolan bedriver redan fjärrundervisning. Inom socialkontorets verksamhet stänger dessutom Daglig verksamhet, Solkraft Öst och Rondellen tillfälligt.

Det sker alltså förändringar i vår verksamhet hela tiden. Idag ska vi fokusera på skärpningarna och hur vi ska förhålla oss till råd och rekommendationer. Därför har jag bjudit in Stephan Stenmark, smittskyddsläkare på Region Västerbotten. Välkommen tillbaka, Stephan.

Du var med mig i det här programmet 23 september, och då pratade vi om att smittspridningen hade börjat öka på ett oroväckande sätt. Sen dess har det fortsatt att gå åt fel håll. Och förra veckan infördes dom skärpta lokala allmänna råden, som vi ska prata mer om.

  • Men vi börjar med det senaste: Så sent som igår kom nya rekommendationer från Region Västerbotten. Om någon i en familj har konstaterad covid-19 så ska alla i familjen stanna hemma. Oavsett ålder. Regionen har alltså nu skarpare rekommendationer än Folkhälsomyndigheten. Berätta vad det här innebär och hur ni resonerar.
  • Den här skärpningen, och även många av förra veckans skärpta allmänna råd, bygger på att individen tar sitt ansvar – det är ju lite av den svenska modellen. Finns det något sätt som jag som enskild person kan tänka i grunden för att göra rätt, för att bidra till att bromsa smittan?
  • Vad är din uppfattning – är vi västerbottningar bra på att följa råden?
  • Om vi tittar på Skellefteå kommun som organisation så har vi infört interna rekommendationer om till exempel resor och möten. Dessutom har vi dragit ner på flera olika verksamheter och gjort anpassningar inom andra, som jag berättade om i inledningen. Hur ska vi tänka här – tror du våra anpassningar till dom skärpta lokala råden räcker eller ska vi vara beredda på att vidta fler åtgärder? Eller en förlängning efter 8 december?
  • Regeringen har nu aviserat att gränsen för sammankomster föreslås bli åtta personer nästa vecka. Beslutet är inte genomfört än, men det är en tydlig markering av allvaret i situationen. Hur långt tror du att vi måste gå i Sverige för att bromsa smittan?

Tack, Stephan Stenmark.

Slutligen en påminnelse från vår inköpsenhet till dig som arbetar inom Skellefteå kommun. Ett bra sätt att bidra till minskad smittspridning är att låta bli att besöka butiker eller leverantörer. Istället ska du beställa varor och tjänster till kommunen via vårt beställningssystem. Förutom att minska risk för smittspridning så medför det en rad andra fördelar också, för kommunen som beställare.

Tack till dig som tittar på det här för att du håller ut, och för att du tar råden på allvar. Det är ditt agerande som gör skillnad.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-11-18