Manus: Kristina Sundin Jonsson informerar om det aktuella läget, onsdag 7 oktober

Intro, presentation.

Sedan slutet av mars har det gällt ett förbud mot fler än 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det förbudet har gällt alla arrangörer, även restauranger och kaféer som har velat anordna olika arrangemang.

Men nu ska det bli en förändring. 50-personersgränsen ligger fast som huvudregel i Sverige men det kommer att göras undantag för serveringsställen från 8 oktober, alltså i morgon.

Det innebär att till exempel musikframträdanden på restauranger inte kommer att begränsas av en publik på max 50 personer.

Idag ska vi prata lite mer om det här. Därför har jag Cecilia Frank från Visit Skellefteå här. Visit Skellefteå är Skellefteås destinationsbolag. Välkommen hit, Cecilia!

  • Om vi börjar med att titta bakåt – vet du något om hur den här publikbegränsningen vid allmänna sammankomster har påverkat era medlemsföretag under våren och sommaren?
  • Vad betyder det att begränsningen förändras från och med i morgon?
  • Det pågår fortfarande en pandemi. Oavsett allmänna sammankomster så måste serveringsställena även i fortsättningen undvika trängsel och minimera risken för smittspridning. Hur har branschen i Skellefteå hanterat dom här restriktionerna hittills?
  • Vi vill ju förstås att näringslivet ska klara av dom utmaningar som pandemin medför. Samtidigt måste vi se till att hålla nere smittspridningen. Hur ska vi som enskilda individer tänka, tycker du?

Tack så mycket Cecilia!

Jag kan passa på att nämna att regeringen även planerar för ett ytterligare undantag, och det gäller vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik – till exempel teaterföreställningar, konserter och idrottsmatcher.

Det nya undantaget gör det möjligt med arrangemang med högst 500 deltagare, förutsatt att publiken sitter glest. Regeringen förväntas ta beslut om denna ändring den 8 oktober, alltså i morgon, och ändringen börjar i så fall gälla från och med den 15 oktober.

Det var allt för den här gången. Vi ses nästa vecka.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-10-07