Serviceförklaring: Matråd – en del av elevrådet i alla skolor i Skellefteå kommun

Skellefteå kommun ligger i framkant när det gäller elevers möjlighet att påverka måltidssituationen i skolan. Barn- och grundskolenämnden ger tillsammans med måltidsavdelningen ytterligare möjlighet till delaktighet och inflytande genom en serviceförklaring.

Vad är en serviceförklaring?

Skellefteå kommuns ansvar:

  • Vi lovar att du ska kunna vara med och påverka skolmåltiden på just din skola via matråd.
  • Om du inte känner dig delaktig prata med din lärare så får du hjälp och svar på dina frågor.    

 

Elevens ansvar

  • Du är aktiv och engagerad med det du tycker är viktigt kring skolmåltiden. Det kan vara att det finns tillräcklig tid att äta, att miljön i restaurangen är lugn och trivsam eller vad som finns på salladsbordet.

 

Elevens egna önskemål i fokus

Det är väldigt olika vad eleverna själva tycker är viktigt i skolmåltidssituationen. Det kan röra sig om att det finns tillräckligt med tid för at täta, till om miljön i restaurangen är trivsam eller vad som finns på salladsbordet. Genom att rektor, pedagogisk personal och skolmåltidspersonal arbetar tillsammans med eleverna i matråd, har elevernas egna förslag till förbättringar möjlighet att genomföras på varje skola. Kom ihåg att skolmatsedeln gäller för kommunens samtliga skolor och kan påverkas via skolmatsappen, inte matrådet.

Korta fakta om matråd

  • Matråd är en del av elevrådet
  • Rektor eller den person som rektor utser är sammankallande
  • Aktiva matråd är ett politiskt beslut och en serviceförklaring
  • Utvärdering sker vid läsåret slut
  • Skolmåltidspersonal finns representerade på matrådsmöte
  • Dagordning och mötesprotokoll skickas alltid till klassråd och anslås
  • Diplom skickas till skolan och möjlighet finns att prisas som ett gott exempel

 

Synpunkter från eleverna

Elever har rätt att lämna synpunkter om de upplever att serviceförklaringen inte uppfylls.
Det är viktigt att eleverna själva känner till det här. Åsikter kan tas emot av lärare, lämnas till kundtjänst på telefon 0910 – 73 50 00 eller via www.skelleftea.se/skriv

Vad är en serviceförklaring?

Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling. Det är konkreta löften som förklarar vad medborgaren, i det här fallet eleven, kan förvänta sig av kommunens tjänster.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-01-28