inspelningJonas06.jpg

Tekniska kontorets minimiljöskola

Från matavfall till Biogas, en film som visar var ditt matavfall tar vägen och hur det blir till världens nu renaste drivmedel. Genom den här animationen vill vi, för alla åldrar, på ett enkelt sätt visa hur du kan bidra med egentligen ganska så enkla medel. Han som lånat sin röst till filmen är skådespelaren Jonas Karlsson, se bild.

Tekniska kontorets minimiljöskola

Animationen är indelad i sex kapitel som beskrivs lite närmare här nedan. Du kan välja att få filmen textad. Det gör du genom att välja det i menyn under filmen. Är du i behov, till exempel för undervisningssyfte, att få filmen bränd på en cd-skiva så går det bra att kontakta oss via vår kundtjänst telefon: 0910 - 73 50 00

Kapitel

  1. Tekniska kontorets minimiljöskola - en kort introduktion om Biogas
  2. Det börjar med dig - enkla knep på hur du kan hjälpa till och bli en miljönär
  3. Transport - ditt matavfall hämtas av våra miljöarbetare
  4. I fabriken - beskriver de första delarna som sker i Biogasanläggningen. Sandfångsavskiljning/sortering, malning, rötning med mera.
  5. Slamhantering -  Rötrestlager, slampellets och det det du spolat ner i toaletten
  6. Gashantering - the grand finale!

Animationen är skapad av Thomson Interactive Media AB

Vi hoppas att du också vill vara med och hjälpa till att skapa världens renaste drivmedel!
 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-15