Välkommen till Morö backe skola

Morö backe skola ligger i nordöstra delen av Skellefteå i hjärtat av bostadsområdet Morö backe. Skola, vårdcentral, bibliotek och kyrka ligger samlat som ett nav i området och har bra förbindelser med centrum av Skellefteå. I närområdet finns både elljusspår, multisportplan, skog, ridhus och blandad bebyggelse med både flerfamiljshus, villaområde och nybyggnationer.

Skolan har länge varit enskola med förskoleklass upp till årskurs 5, men nu byggs skolan ut med årskurs 6 och en högstadiedel som kommer att vara i drift från och med hösten 2018. Just nu renoveras den äldre delen av skolan och årskurs 3-5 har tillfälliga lokaler på Guldskolan, Hedensbyn. Ombyggnationerna har skett i två etapper och redan efter påsken 2017 fick hälften av alla elever och personal flytta in i en nyrenoverad och ombyggd del av skolan. Etapp 2 är påbörjad och hösten 2018 kommer allt vara klart. Utemiljön beräknas vara klart under 2019.

Morö backe skola är en dynamisk arbetsplats för både barn och vuxna med olika åldrar och kulturer som möts varje dag. Hos oss finns en stabil personalgrupp med hög pedagogisk kompetens. Lärare och fritidspedagoger samarbetar som ett team runt varje elevgrupp för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar. Vi arbetar med ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt och har aktivt tagit del av både Läslyft och Mattelyft. Vi arbetar vidare med det formativa förhållningssätt som alla skolor i kommunen har som grundpelare.


Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-08