Välkommen till Morö backe fritidshem

Vi bygger om!
Just nu pågår det om- och utbyggnad av vår skola så vi har begränsad utemiljö. Skolan rymmer i nuläget förskoleklass upp till årskurs 2. Årskurs 3-5 är för tillfället utlokaliserade till andra lokaler på Hedensbyn.

Morö backes fritidshem ligger i nordöstra delen av Skellefteå. Avståndet till stadskärnan är cirka 5 km och  bussförbindelserna är bra. Det stora antalet gång- och cykelvägar som finns här gör att skolvägen är säker.  På vår skolgård finns en multiplan, lekställning och skogsområden. Närheten till biblioteket ser vi som en stor tillgång i arbetet med barnens läs- och skrivutveckling.

På området finns det fem fritidshem som tillsammans har ca 300 inskrivna elever. Kremlan, Snöbollen och Tickan riktar sig till elever i förskoleklass och årskurs 1. Kantarellen riktar sig till elever i årskurs 2 och Murklan till elever i årskurs 3-5. Verksamheten på fritids bygger på Lgr -11. Vårt främsta uppdrag är att ge eleverna en trygg miljö där de kan utvecklas i samspel med andra barn och vuxna.

Fritidshemmen har också som mål att ge eleverna en meningsfull fritid som innehåller pedagogisk planering av både styrda och fria aktiviteter. Vi ger eleverna möjlighet att träffa barn i olika åldrar under friare former. Här får de träna sig att visa respekt, hänsyn och att ta ansvar.

Vi erbjuder varierande aktiviteter på eftermiddagstid, samt är delaktiga i elevernas skoldag. På våra fritidshem arbetar pedagogiskt utbildad personal som arbetar i arbetslag. En dag i veckan träffas all fritidspersonal för att planera tillsammans. Vi har även arbetsplatsträff en kväll varje månad.

 

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år. 

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-10-12