Välkommen till Kantarellens fritidshem

Kantarellens fritidshem håller till i det grå huset som ligger i utkanten på Morö backe skolas område. Vi har en jättefin utemiljö, med fin skog och en innergård med små cykelvägar.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2016-09-07