Välkommen till Kremlans fritidshem

Kremlans fritidshem är beläget i en gul paviljong vid Moröbacke skola. Vi har nya, fina och rymliga lokaler. På Kremlan arbetar två fritidspedagoger som ansvarar för fritidshemsverksamheten och en förskollärare som ansvarar för förskoleklassen.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2016-09-07