Välkommen till Moröskolan

Moröskolan ligger ca 3 km från Skellefteå centrum. Skogsvallens idrottsplats och Moröhöjdens elljusspår ligger på några minuters promenadavstånd från skolan och dessa nyttjas för både sommar- och vinteraktiviteter. Vi har dessutom en liten skog i direkt anslutning till skolgården som nyttjas nästan dagligen.

Moröskolan är en skola med ca 290 elever fördelat på 13 klasser från förskoleklass till årskurs 5. Vi har ca 35 medarbetare fördelat på lärare, förskollärare, fritidspedagoger och assistenter.

Vårt fokus är elevernas lärande och kunskapsutveckling och vi arbetar utifrån en pedagogisk helhetssyn enligt Läroplanen för grundskolan (LGR 11). Vi jobbar extra mycket för att stärka läsning på olika sätt, eftersom vi vet att goda läsare har goda förutsättningar för kunskapsutveckling. Vi har ett strukturerat och intensivt elevhälsoarbete för att fånga upp, och ge stöd åt, de elever som är i behov av det. Allt arbete vilar på trygghet och trivsel som vi tillsammans skapar genom omsorg om varandra och genom ett aktivt trygghetsarbete.

Fritidshemmet är integrerat i skolverksamheten och finns i delvis egna lokaler inne i skolan. Verksamheten i fritidshemmet utgår naturligtvis också från LGR 11 där vi har en helhetssyn på våra elever och utgår från deras behov och intressen.

Samverkan mellan de olika verksamheterna på Moröskolan sker så gott som dagligen eftersom vi vill att alla elever ges möjlighet att bli sitt bästa jag.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-08
Sida

Grundskolans läsårstider och lov

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårsti...