Möt konstnärerna och forskare bakom Lyssna

På grund av Covid-19 är utställningslokalen stängd under mars månad. Vi kommer istället att göra tillfälliga digitala nedslag från utställningen Lyssna samt möta de medverkande konstnärerna Mikael Gudrunsson, Sophie Vuković, Jens Evaldsson, Sofia Sundberg och forskare Annika Egan Sjölander bakom Lyssna.

Vi ställde frågorna:

  • Beskriv ditt konstnärskap
  • Berätta om verket/verken som kommit till via Lyssna, processen, dina tankar och idéer kring det
  • Vad är dina reflektioner av projektet, varför du ville medverka?
  • Vad är dina reflektioner av hur vi kan minska jordens klimatpåverkan?

Jens

Sofia

Mikael

SophieForskare Annika Egan Sjölander

Vi ställde frågorna:

  • Beskriv ditt uppdrag som forskare dvs hur du arbetar och bakgrund
  • Hur har din forskning kommit projektet Lyssna till del?
  • Vad är dina reflektioner av projektet, varför du ville medverka? Vad är dina reflektioner av hur vi kan minska jordens klimatpåverkan?
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-03-01