Vem kan få stöd?

Skellefteå kommun arbetar för att få fler personer i arbete. Insatser ska bidra till den framtida kompetensförsörjningen - för kommunen såväl som för andra arbetsgivare i regionen.

Om du vill veta mer om en specifik insats är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00.

Arbetssökande

Insatser för arbetssökande

Enheten för arbetsmarknad erbjuder dig som arbetssökande insatser för att komma ut i arbete eller utbildning. Arbetsmarknadsinsatser ges till dig som anvisats av Arbetsförmedlingen eller Socialkontoret.
Genom att praktisera eller arbetsträna inom kommunen får du möjlighet att komma i kontakt med yrkeslivet. Du kan skapa nya kontakter samt få inblick och erfarenhet i kommunala arbeten.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar på ett nationellt program eller har avslutat gymnasieskolan med en gymnasieexamen.
Mer information hittar du här Länk till sidan om KAA på Gymnasiets sida

Serviceassistenttjänster

Serviceassistentanställningar ska öka mångfalden bland kommunens anställda. Genom dessa anställningar får en grupp unga möjligheter att bidra till utveckling av den kommunala servicen. Målgruppen är främst de som lämnat gymnasiesärskolan eller bedöms ha motsvarande funktionsnedsättning.

Arbetsmarknadstorget 

Arbetsmarknadstorget är en myndighetsgemensam plattform. Målgruppen är arbetslösa ungdomar 16 – 29 år som har behov av minst två myndigheter och ett långvarigt stöd.
Mer information hittar du här http://samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo/

Arbetsgivare

Genom att praktisera eller arbetsträna får arbetssökande möjlighet att komma i kontakt med yrkeslivet. Som arbetsgivare kan du erbjuda en arbetssökande möjlighet att skapa nya kontakter samt få inblick och erfarenhet i yrkeslivet.

Enheten för arbetsmarknad är ansvariga för uppföljning för de arbetssökande vi har placerade hos er och erbjuder kontinuerlig kontakt. Vi står för försäkringar och eventuella kostnader. 

Praktikanten får inte utföra ordinarie personals arbetsuppgifter utan ska ses som en extra resurs utanför den ordinarie bemanningen.

Lönebidrag

Kommunen lämnar bidrag till ideella organisationer som har lönebidragsanställda. Bidraget är per år för heltidsanställda 52 % av basbeloppet föregående år. För deltidsanställda reduceras bidraget proportionellt. För oavlönade frånvarodagar lämnas inte bidrag.
Läs mer om lönebidrag i arbetsförmedlingens faktablad (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ferieverksamhet

Målet med ferieverksamheten är att ge dig som är ung möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet. Oberoende av tidigare erfarenhet har alla som söker samma chans att få feriepraktik. Praktiken sker främst inom de kommunala arbetsplatserna, hos föreningar eller hos ideella organisationer.
Mer information om feriepraktik hittar du här

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden
Informationen granskades: 2019-08-23