Feriepraktik för ungdomar

Feriepraktik för ungdomar

Ansökan är nu stängd. Med anledning av Covid-19 kan placeringar av feriepraktikanter ställas in med kort varsel. Ferieförmedlingen kommer inte ha möjlighet att placera om de ungdomar som eventuellt blir utan feriepraktik.

Feriepraktikens syfte

Målet med feriepraktiken är att du som ungdom ska få arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Alla ungdomar som går ut årskurs nio eller årskurs ett på gymnasiet ska oavsett tidigare erfarenhet ha samma chans till feriepraktikplats. Du kan få feriepraktik hos en förening/ideell organisation eller inom en kommunal förvaltning.

Arbetstid

Du får praktik i tre veckor, totalt 105 timmar. Du arbetar i snitt sju timmar per dag, men det kan variera. Hos vissa arbetsgivare kan kvälls- och/eller helgjobb förekomma.

Feriepraktikperioderna är:

  • Period 1: 15 juni-5 juli (vecka 25-27)
  • Period 2: 6 juli-26 juli (vecka 28-30)
  • Period 3: 27 juli-16 augusti (vecka 31-33)

Ersättning för dig som är i en förening/ideell organisation

Får du feriepraktik hos en förening/ideell organisation är det föreningen/organisationen som är din arbetsgivare. Föreningen/organisationen bestämmer ersättningen och den kan då variera mellan praktikplatserna.

Utbetalningsdatum förening/ideell organisation

Föreningen/organisationen är ansvariga för att betala ut din ersättning, så hör med dem om när du får din ersättning utbetald.

Ersättning för dig som är på en kommunal förvaltning

Får du feriepraktik hos en kommunal förvaltning är det Skellefteå kommun som är din arbetsgivare. Du som gått ut årskurs 9 får 56 kronor i timmen inklusive semesterersättning. Går du ut gymnasiets årskurs 1 får du 62 kronor i timmen inklusive semesterersättning.

Ersättningen för feriepraktik inom vård, omsorg och stöd hos Socialkontoret är 66 kr i timmen för årskurs 9 på grundskolan och 72 kr i timmen för årskurs 1 på gymnasiet. Syftet med den högre ersättningen är att locka fler unga till feriepraktik inom vården, som en del i arbetet med kommunens kompetensförsörjning.

Utbetalningsdatum kommunal förvaltning

För att få din ersättning ska du och din handledare skriva under tidrapporten och lämna till ferieförmedlingen. Det går bra att lämna tidrapporten i kommunen kundtjänst eller skicka med post till:

Skellefteå kommun, Gymnasiekontoret, Enheten för arbetsmarknad, Ferieförmedlingen, 931 85 Skellefteå

Datum för inlämning av tidrapport

Inlämnat senast För utbetalning
8 juli 27 juli
10 augusti 27 augusti
24 augusti 25 september
14 oktober 27 oktober

Ska jag betala skatt?

Tjänar du mindre än 20 008 kronor per år behöver du inte betala skatt. På den tidrapport som du får av din arbetsgivare ska du kryssa i om du kommer att tjäna mindre än 20 008 kronor under året. Tjänar du mer måste du fylla i en blankett från skatteverket,

Att tacka ja eller nej till erbjuden ferieplats

Erbjudande skickas ut via mejl. Du måste inom fem dagar efter erhållet mejl och påminnelse gå in via länken på "Mina sidor" och tacka ja eller tacka nej.

Du kan inte ge bort din plats till en kompis och vi kan inte arrangera byten mellan praktikplatser. Eventuell justering av ferieperioden beslutar respektive arbetsgivare om.

Att bli sjuk under feriepraktikperioden

Skulle du bli sjuk under din praktik kan du höra med din praktikplats om du får möjlighet att arbeta in dina sjuktimmar vid ett senare tillfälle. Om det inte är möjligt får du ersättning för de timmar du praktiserat.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-05-14

Frågor & svar

Sida

Sommarföretaget

Vill du styra över din arbetstid och din inkomst i sommar? Och samtidigt förverkliga en dröm eller lägga mer tid på ett intresse? Ansökan är nu stängd...

Läs mer