Energirådgivning för företag

Energi- och klimatrådgivaren kan hjälpa alla typer av små- och medelstora företag. Vi kommer gärna ut till företaget och ger rådgivning på plats.

Som små- och medelstora företag räknas de med som mest 250 anställda samt en omsättning på max 50 miljoner euro. Om företaget omfattas av Lag 2014:266 om energikartläggning i stora företag ges alltså inte rådgivning.

Vid företagsrådgivningar tittar vi både på byggnad och processer men även på beteendefrågor kring energi. Ni får också information om stöd som ni kan söka för energieffektivisering eller för förnybar energi. Självklart är råden kostnadsfria, opartiska och oberoende från kommersiella intressen. Vårt enda mål är att hjälpa er att spara energi för att minska företagets klimatpåverkan!

Om ert företag funderar på att installera en värmepump (för t.ex. jord- eller bergvärme) är det bra att först prata med energirådgivaren.

Vi kommer gärna ut till ditt företag och ger rådgivning på plats. Besöket sammanfattas i en enkel rapport som kan ligga till grund för en energikartläggning. Boka in ett besök av energirådgivaren via kundtjänst.

Till höger på sidan ser du bland annat de stöd som finns att söka för små- och medelstora företag inom energiområdet.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-11