Karriär i Skellefteå kommun

Vår vision är att Skellefteå ska vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att bli 80 000 invånare år 2030. Det vi gör ska skapa värde för invånarna. Det är viktiga uppdrag och viktiga jobb.

Som en stor arbetsgivare är det viktigt för oss att jobba för ett tryggt, fungerande och stimulerande Skellefteå för alla. Vi har mer än 8 000 medarbetare anställda, i över 400 olika yrken på nästan lika många olika arbetsplatser.

Det finns många fördelar med att jobba i Skellefteå kommun

Om du till exempel jobbar som tjänsteperson finns stor flexibilitet när det gäller när och var du arbetar. Det gör det enklare för dig att få till en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobbar du inom vård och omsorg finns det arbetsplatser i hela kommunen så att du kan jobba nära ditt hem. Det finns också relativt goda möjligheter att påverka när du jobbar.

Inom skolan händer det mycket på området digitalt lärande. Vi bygger också nya skolor med fina arbetsmiljöer för både lärare och elever. Som lärare i vår kommun får du mycket frihet under ansvar.

Sommarjobb och praktik är en bra möjlighet att få in en fot på en arbetsplats. Hos en stor arbetsgivare finns goda chanser till anställning. Det finns också stora möjligheter att byta jobb inom kommunen den interna rörligheten är cirka 50 procent.

Ytterligare fördelar:

  • Det finns möjlighet att få studiestöd upp till 20 000 om du vill utveckla dig inom ditt yrke eller byta yrke eller inriktning.
  • Inom vissa yrkesgrupper erbjuder vi mentorsprogram för att du ska få en bra start i yrket.
  • Vi har chefsaspirantprogram där talanger får utveckla sig inom ledarskap som oftast också leder till ett ledaruppdrag.
  • Vi erbjuder ett årligt friskvårdsbidrag och gratis träning i gymmet i Stadshuset.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-27

Frågor och svar

Sida

Vi behöver sjuksköterskor

Sjuksköterska är ett av Sveriges viktigaste jobb och vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete i en organisation som öppnar för möjligh...

Läs mer