Vi behöver sjuksköterskor

Sjuksköterska är ett av Sveriges viktigaste jobb och vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete i en organisation som öppnar för möjligheter till utveckling.

Vi ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård hemma, både inom särskilt och ordinärt boende. Ledorden i varje möte är professionalitet, engagemang och framsynthet.

Dina arbetsuppgifter

  • Du utreder, planerar, genomför och utvärderar hälso- och sjukvård utifrån din profession som sjuksköterska.
  • Du handleder personal i omvårdnad och instruerar och handleder patienter och närstående.
  • Du arbetar i team med omsorgspersonal, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
  • Din arbetstid kan vara dag, kväll, helg, natt eller en kombinationer av dessa, utifrån verksamhetens behov och dina egna önskemål.

Sommarjobb och vikariat sjuksköterskor

Sommarjobb sjuksköterskestudenter

Var hittar jag information om alla lediga jobb?

Här hittar du kommunens alla lediga jobb.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-11