Praktik och examensarbete

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olika områden. Därför tar vi gärna emot studenter från olika utbildningar.

Examensarbeten och uppsatser

Examensarbetet eller uppsatsen är en bra chans för dig som student att omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt arbete. Du lär dig hur kommunens verksamheter fungerar och du knyter dessutom kontakter som kan leda till ett långsiktigt samarbete.

För oss på Skellefteå kommun är examensarbeten och uppsatser en fantastisk möjlighet att få lära känna kvalificerade och idérika studenter. Dessutom kan du bidra med förslag till förbättring och utveckling av kommunens verksamhet.

Praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Som praktikant hos oss får du chansen att se hur olika verksamheter fungerar och vi som arbetsgivare får möjlighet att visa upp alla jobb vi som kommun har att erbjuda.


Lärarutbildningen

Inom för- och grundskolan samt gymnasie- och vuxenutbildningen tar vi emot ett stort antal lärarstudenter per läsår på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Respektive universitet fördelar platserna. Ta kontakt med din praktiklärare.

VFU för lärarstudenter inom för- och grundskola
VFU för lärarstudenter inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Vård- och omsorgsutbildningar

Överenskommelse finns mellan Socialtjänsten och Umeå universitet om att årligen ta emot ett antal studenter från socionomprogrammet, sjukgymnastprogrammet, arbetsterapeutprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, högskoleprogrammet mot psykiatrisk omvårdnad samt distriktssköterskestudenter. Umeå universitet fördelar dessa platser. Ta kontakt med din praktiklärare. 

Övriga utbildningar

Vi tar gärna emot studenter även från andra utbildningar.

Förslag på ämnesområden och intresseanmälan

Tidigare examensarbeten

Genom åren har vi haft många samarbeten med olika studenter.

Examensarbeten och uppsatser skrivna åt Skellefteå kommun

Ansvarig nämnd: Personalnämnden
Informationen granskades: 2018-04-13