Våra förmåner

Som arbetsgivare så genomsyras Skellefteå kommun av en positiv människosyn. Vi har arbetsglädje, tillit och motiverade medarbetare och chefer.

Förmåner hos oss

 • Studiestöd för kompetensförsörjning.
 • Mentorskap och mentorprogram.
 • Chefsaspirantprogram.
 • Flexibel arbetstid ger förutsättningar för balans i livet.
 • Växling av semesterdagstillägg mot lediga dagar.
 • Löneväxling för pension.
 • Möjlighet till intern och extern rörlighet för att pröva annat arbete.
 • Möjlighet för tjänstledighet för eget företagande.
 • Friskvårdsbidrag 1500 kronor per år.
 • Egen företagshälsa.
 • Fjällstuga som man kan hyra i Krokfors.
 • Arbetsglasögon och terminalglasögon.
 • 25 års-gratifikation och jubilarfest

Om du väljer Skellefteå kommun som arbetsgivare får du:

 • Arbete som gör skillnad för medborgare och kund där medborgaren/kunden står i centrum och våra uppdrag gör nytta.
 • God gemenskap och gott samarbete i en organisation med tydliga mål och stark värdegrund, där varje medarbetares bidrag är viktigt.
 • Balans mellan arbete och övriga livet.
 • Förutsättningar för utveckling och karriärväxling, utifrån eget ansvar och initiativ.
 • Stolthet över att ha Sveriges viktigaste jobb i Skellefteå.
 • Kompetensutveckling och möjlighet till karriärväxling och karriärutveckling.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-09-05