Chef Bygglov

Skellefteå kommun är inne i en expansiv fas med ett flertal spännande planer och projekt, intressanta detaljplaner för nya bostadsområden, ett kulturhus och förnyelse av stadskärnan med resecentrum, bostäder och handel. Nu pågår även en av Sveriges största industrietableringar i Skellefteå.

Verksamheten bygglov ligger under avdelningen fysisk planering. Bygglov består av 17 medarbetare som är indelade i administratörer, bygglovskoordinatorer, bygglovshandläggare, bygglovsinspektörer och energirådgivare.

Vi söker nu en byggchef till Samhällsbyggnad som vill vara med och bidra till ett växande Skellefteå!

Arbetsuppgifter

Bygglovsverksamheten handlägger bygglov och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Detta innebär att medarbetarna administrerar, granskar, beviljar lov, håller tekniska samråd, beslutar om kontrollansvarig, beviljar startbesked, utövar tillsyn/utför arbetsplatsbesök, samt håller slutsamråd m.m. Verksamheten tillhandahåller också klimat- och energirådgivning. En viktig del för verksamheten är att ge råd och information till kunderna samt att ge hög service inom området.

Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi samt att du bidrar till arbetsgruppens mål. Du ska stödja bygg- och miljönämnden och medarbetarna med deras ansvar för förhandsbesked, bygglov, inspektion (teknisk uppföljning), strandskydd, tillsyn och information till allmänheten. Du kommer att arbeta nära avdelningschef samt övriga verksamhetschefer inom avdelningen

Kvalifikationer

Till vår verksamhet söker vi en verksamhetschef som:
• har goda ledaregenskaper, vilja att ta tag i saker, tillföra extra energi genom engagera verksamheten.
• är lyhörd men samtidigt våga utmana och ifrågasätta för att driva verksamheten framåt.
• har intresse för god gestaltning för att få en god bebyggd miljö
• har intresse av att utveckla service och digitalisering.
• vill leda bygglovsavdelningens verksamhet mot uppsatta mål och dess gemensamma förhållningssätt.
• kommer att delta i avdelningens chefsgrupp.
• är en god ledare och har känsla för medarbetarnas behov av stöd och utveckling. Tillitsbaserat ledarskap.
• har kunskap om plan- och bygglagen.
• vill fortsätta utveckla bygglovsprocessen och arbetet med klimat- och energirådgivning.
• som är verksamhetens ansikte utåt mot allmänheten och media.

Du är högskoleutbildad inom byggområdet eller har god erfarenhet inom bygg som anses likvärdig. Du har förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift och har goda kunskaper i Officepaketet.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Vi tillämpar individuell lönesättning

Tillträde efter överenskommelse

Ansök här

Sista ansökningsdag: 27 okt 2019

Referensnummer: A883257/2019

Kontaktpersoner

Harriet Wistemar
avdelningschef
0910-73 50 00

Fackliga företrädare

Adam Andersson
Vision
0910-73 50 00

Övrigt

På samhällsbyggnad tänker vi kretslopp, framtid och människor. Vi erbjuder kommunal service av hög klass, för våra kommuninvånare och det lokala näringslivet. Med teknik av god kvalitet och mångfald, både sett till verksamhetsområden, personal och teknisk utveckling, gör vi ett växande Skellefteå möjligt. Vår kunskap finns inom områdena miljö, gator, parker, räddningstjänst, sotning, fysisk planering, hamn, service samt vatten och avfall.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Tillbaka till listan

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-10-03

Frågor och svar