Frågor & svar om industrietableringar i Bergsbyområdet

 • ÅVC-kort i Bureå drar igång

  2019-10-14

  På Bureå återvinningscentral införs från och med 14 oktober 2019 möjlighet att nyttja återvinningscentralen under tid den är stängd och obemannad. ÅVC-kortet ger tillgång till Bureå ÅVC söndagar till och med torsdagar mellan kl. 07.00-22.00.

  Läs mer
 • Samråd, detaljplan för Burvik 25:10, Bureå

  2019-10-03

  Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Burvik 25:10. Planområdet ligger 0,9 mil sydöst från Bureå, vid Lillsladan. Syftet med planen är att möjliggöra anläggning av max 10 nya fritidshustomter samt ge förutsättningar att på de utfyllda ytorna återskapa den naturliga terrängen och växtligheten.

  Läs mer
 • Registrera din brunn i Brunnsarkivet – för bättre planeringsunderlag och skydd vid vattenkris

  2019-09-25

  Nu finns möjligheten för dig som har dig som har eget vatten från enskild eller samfällighetsägd brunn att bättre skydda vattentäkten genom registrering i Brunnsarkivet. Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

  Läs mer
< 1 2 3 > 

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: