Förslag till ämnen för uppsats eller examensarbete

Ett examensarbete är en bra chans för dig som student att omsätta dina kunskaper till praktiskt arbete, lära dig verksamheten och knyta kontakter. Har du egna idéer eller förslag så är vi intresserade av att ta del av dem.

Teknik, infrastruktur och stadsplanering

Inom Skellefteå kommuns verksamhetsområden pågår ett ständigt arbete kring utveckling av infrastruktur, bostäder och stadscentrum med mera - både på övergripande och detaljerad nivå. Lantmäteri ingår även i kommunens verksamhet. Inom Skellefteå kommuns tekniska verksamhetsområden ingår bland annat samordning och ansvar inom områdena trafik, vägar, parker, vatten, avlopp, avfall, sotning, fordon och materialförsörjning samt hamnverksamhet.
Förslag till ämnen inom teknik, infrastruktur och stadsplanering

Socialt arbete, social omsorg och hälsovetenskap

Skellefteå kommuns verksamheter som arbetar med omsorg och hälsa är bland annat socialkontorets handikapp-, äldre- och familjeomsorg. Här återfinns även kommunens integrerade företagshälsovård, Kommunhälsan.
Förslag till ämnen inom socialt arbete, social omsorg och hälsovetenskap

Ansvarig nämnd: Personalnämnden
Informationen granskades: 2017-08-25