Exempel på uppsatser och/eller examensarbeten

Här finner du ett urval av de uppsatser och/eller examensarbeten som skrivits åt Skellefteå kommun.

Den goda arbetsplatsen (pdf)
En studie om betydelsefulla faktorer för att skapa en god arbetsplats.

Alla har vi lika värde förhoppningsvis (pdf)
- en genusbetonad studie av klientmötet vid bedömning av försörjningsstöd.

Dagens ingenjörsstudenter – morgondagens arbetskraft (pdf)
Hur ser studenterna på sitt yrkesval, var geografiskt vill de arbeta och vilka är de avgörande faktorerna när de i framtiden ska välja arbetsgivare.

En attraktiv arbetsgivare från insidan (pdf)
En studie om vilka faktorer som upplevs attraktiva med Skellefteå kommun som arbetsgivare.

Ansvarig nämnd: Personalnämnden
Informationen granskades: 2017-09-01