Avgifter Tillsyn för öl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Denna taxa träder i kraft från och med beslutsdatum.
Avgifterna för tillsyn tillämpas från och med 1 januari 2020.

Tabell 1. Avgifter vid anmälan av försäljning eller ansökan om tillstånd, samt tillsynsavgifter.  Prövningsavgift för ansökan om försäljningstillstånd tas ut även vid avslag på ansökan. Inga avgifter är förhandlingsbara.

Anmälan/ansökan Avgift
Vid ny försäljningsanmälan (folköl, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare) 1 500 kr
Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror 6 000 kr
Ändring av tillstånd att sälja tobaksvaror 2 500 kr
Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror en dag 4 000 kr
Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror två eller fler dagar 6 000 kr

Planerad tillsyn och kontroll av:

  • anmälningspliktig servering eller detaljhandel med folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria läkemedel,
  • tillståndspliktig detaljhandel med tobak och liknande produkter 
Årlig avgift
Folköl 1 500 kr
E-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 1 500 kr
Tobak och liknande produkter 3 500 kr
Vissa receptfria läkemedel 1 500 kr
Påkallad kontroll eller uppföljande kontroll vid avvikelser timtaxa
Timtaxa 1 000 kr

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper bland tobak, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 2.

Tabell 2. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.

Produktgrupper Årlig avgift
Tobak + ytterligare produktgrupper 3 500 kr + 750 kr per ytterligare produktgrupp
Flera produktgrupper (ej tobak) 1 500 kr + 750 kr per ytterligare produktgrupp

Exempel

Försäljning av tobak och folköl

3500 + 750 = 4250 kr

Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

3500 + 750 + 750 = 5000 kr

Försäljning av folköl och e-cigaretter

1500 + 750 = 2250 kr

Kontakt

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2021-02-16