Avgifter Tillsyn för öl, tobak och receptfria läkemedel

Tillsynsavgifter
Tillsyn för försäljning av Avgift
Folköl 1 100 kronor/år
Tobak 1 100 kronor/år
Tobakstillsyn, marknadsförsäljning 200 kronor/marknad
Receptfria läkemedel 800 kronor/år
Folköl och tobak 2 200 kronor/år
Folköl och receptfria läkemedel 1 900 kronor/år
Tobak och receptfria läkemedel 1 900 kronor/år
Öl, tobak och receptfria läkemedel 3 000 kronor/år
E-cigaretter och påfyllningsbehållare 1 100 kronor/år
Timavgift vid uppföljande tillsyn eller vid tillsyn vid befogade klagomål 1 000 kronor/timme

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-04-13