E-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin ska anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Du som säljare har ett ansvar

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat innehåller kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Anmälan ska lämnas in 14 dagar innan försäljningsstart tillsammans med en kopia på egenkontrollprogrammet.

Anmälningsblankett (nytt fönster)

Egenkontrollprogram (nytt fönster)

Anmälan skickas till:
Skellefteå kommun
Samhällbyggnad/Tillståndsenheten
93185 Skellefteå

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna som ska kontrollera att köparen har fyllt  18 år. Du ska ha en skylt i din butik som tydligt talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller. 

Marknadsföring 

Det är förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Regler om förpackningen

Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad
och en innehållsdeklaration. Produkten måste vara anmäld hos Folkhälsomyndigheten för att få säljas i Sverige. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Straffansvar

Följs inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Det är kommunen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs. 

Tillsyn

Kommunen och polisen har rätt att se egenkontrollprogrammet vid tillsyn. Tillsyn genomförs kontinuerligt. För tillsynen får kommunen ta ut en avgift av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med e-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin.

Tillsynsavgiften är för närvarande 1500 kr/ år och försäljningsställe (2020).

Läs mer på folkhälsomyndighetens sida
Läs mer om vilka lagar som gäller på Riksdagens sida

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2021-02-17