Folköl

Den som ska sälja folköl måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen startar.

Sedan nyåret 2020 tar Skellefteå kommun en registreringsavgift för anmälan av folköl. Avgiften är 1500 kr. Tillsynsavgiften börjar debiteras först året därpå.

Avgifter för tillsyn

Folköl

Verksamheten ska anmälas till den kommun där servering/försäljning ska ske. Försäljning/servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts. För att få sälja folköl ska lokalen vara registerad som livsmedelslokal hos kommunen.

Livsmedelsregistrering (pdf, nytt fönster)

Den som bedriver försäljning/servering med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning/servering. För egenkontrollen ska finnas ett särskilt program som ska skickas in till kommunen tillsammans med anmälan.

Folkhälsomyndigheten

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2021-02-17