Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek. Det innebär att vissa receptfria läkemedel finns för försäljning i butiker, till exempel mataffärer och bensinstationer.

Den som vill sälja receptfria läkemedel är skyldig enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel att anmäla detta till Läkemedelsverket samt följa det regelverk som finns.
Ett egenkontrollprogram för läkemedelsförsäljning ska kunna visas upp vid kontroll.

Du kan läsa mer om anmälan och vilka regler som gäller för försäljningen på Läkemedelsverkets sida (nytt fönster).  

Den som säljer läkemedel utan att vara anmäld till Läkemedelsverket kan dömas till dagsböter eller fängelse upp till sex månader.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för att utöva kontroll över försäljningen av receptfria läkemedel och rapportera brister till Läkemedelsverket. Kontrollen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav och att egentillsynsprogrammet upprätthålls och hålls levande. Kommunen tar för detta ut en årlig kontrollavgift. Kostnaden för kontrollen hittar du på sidan Här hittar du avgiften för kontroll av receptfria läkemedel.

Kontrollköp

Sedan maj 2014 får kommunen göra kontrollköp av receptfria läkemedel. Det kommer att användas löpande i den vanliga tillsynen.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-20