Avgifter serveringstillstånd

Skellefteå kommun tar ut en avgift för tillsyn och prövning av ansökan om serveringstillstånd. Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-01 att följande avgifter gäller i kommunen.

Ansöknings- och tillsynsavgifter
Stadigvarande tillstånd Avgift
Nyansökan stadigvarande tillstånd 7 500 kr
Ansökan om gemensam serveringsyta stadigvarande 7 500 kr
Prövning ny delägare med betydande inflytande 2 000 kr
Utvidgat tillstånd 3 500 kr
Utökade serveringstider 2 000 kr
Anmälan om kryddning av brännvin och provsmakning av spritdrycker, starköl, vin och andra
jästa drycker (gäller de som har stadigvarande tillstånd)
200 kr
Tillfälliga tillstånd Avgift
Tillfälliga tillstånd till allmänheten*, en dag
Tillfälliga tillstånd till allmänheten*, två dagar
5 000 kr
7 500 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten på uppdrag av ideell förening, en dag* 1 500 kr
Tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta till allmänheten* 7 500 kr
Tillfällig provsmakning vid arrangemang* 5 000 kr
Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap* 600 kr
Anmälan om lokal/cateringföretag 200 kr
Kunskapsprov vid tillståndsansökan 1 200 kr/person
Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport 1 000 kr

*inklusive tillsynsavgift

Tillsynsavgifter serveringstillstånd
Tillsynsavgifter Avgift
Fast tillsynsavgift 1 500 kr/år
Rörlig avgift utifrån intäkten av såld alkohol 0,3% av årlig alkoholomsättning
Timavgift vid uppföljande tillsyn eller tillsyn vid befogade klagomål 1 000 kr7timme

Ansökningsavgifterna ska betals in i förskott i samband med att ansökan lämnas in. Betala avgiften till Skellefteå kommun Pg. 126870-5 och ange konto 6511-3110-2670-5750 på inbetalningen.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07