Kunskapsprov i alkohollagen

Du som söker ett nytt serveringstillstånd för alkoholdrycker eller avser kommersiellt erbjuda provsmakning av alkoholdrycker ska avlägga ett nationellt kunskapsprov. Provet är framtaget av Statens folkhälsoinstitut för att visa att du har kunskaper om alkohollagen och resultatet (från det nationella kunskapsprovet) är giltigt i tre år.
Tanken med införandet av kunskapsprov är att få en likvärdig bedömning av kunskaperna över hela landet.

Vilka ska avlägga ett prov?

Alla som som söker ett nytt serveringstillstånd eller avser kommersiellt erbjuda provsmakning av alkoholdrycker ska avlägga ett kunskapsprov.
Undantag från skyldigheten att avlägga prov är om du redan har ett gällande serveringstillstånd eller om du kan uppvisa ett godkänt nationellt kunskapsprov som du avlagt inom en treårsperiod.

Kostnaden för ett kundskapsprov i Skellefteå kommun är 1200 kronor.

Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle.

Kunskapsprovet

Kunskapsprovet på alkohollagen är framtaget av Folkhälsomyndigheten och sker via dator genom att man fyller i  ett svarsformulär. Proven finns tillgängliga på tre språk, svenska, engelska och franska.
Har sökande behov av tolk så finns det att tillgå. Vid särskilda skäl kan man även begära att få provet uppläst muntligt.
Tiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter och för ett muntligt prov högst 120 minuter.

En sökande har tre provtillfällen på sig att bli godkänd och det krävs minst 75 procent rätta svar inom varje område för godkänt resultat. Olika områden innehåller olika antal frågor, beroende på vilket serveringstillstånd som sökts.

Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden.
1. alkoholpolitik
2. bestämmelser om servering
3. bestämmelser om tillsyn 
4. bestämmelser om mat och utrustning.

Tillvägagångsätt:

• Lämna in din ansökan för det nya serveringstillståndet till Skellefteå kommuns Tillståndsenhet.

När ansökan är inlämnad och avgiften är betald ska du boka provtid hos kundtjänst, ring 0910-73 50 00 och tryck 4.

Har du frågor kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 tryck 4.

Ansökningsblanketter hittar du om du klickar på dokument, blanketter och e-tjänster till höger på sidan. 

• Legitimera dig vid provtillfället  (Legitimationen ska vara giltig vid tillfället och utfärdad av behörig utfärdare. Det går även bra att styrka sin identitet med pass.

• Det är inte tillåtet med några hjälpmedel och provet får inte skrivas ut eller fotograferas av.

•  Mobiler, Ipods och liknande stängs av under provtillfället.

• Handläggare från kommunens kundtjänst närvarar under tiden provet skrivs.

• När provet är genomfört skickas det automatiskt till Folkhälsomyndigheten där rättningen sker. Innan du går hem får du reda på resultatet.

 

Läs mer om kunskapsprov på alkohollagen
Folkhälsomyndigheten (extern webbplats, nytt fönster)
 
Plugga inför kunskapsprov 
När behövs tillstånd?
Stadigvarande serveringstillstånd
Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten
Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
Tillsyn och inspektion

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-29