Ansökan om registrering och tillstånd - steg för steg

 1. Ta beslut om lotteri
  Föreningens styrelse ska besluta att ett lotteri ska anordnas. Ta en kopia på styrelseprotokollet och bifoga det med ansökningsblanketten. Lotteriet ska anordnas inom Skellefteå kommun.
 2. Utse en lotteriansvarig
  Föreningen ska utse en person som är ansvarig för lotteriet. Det ska framgå av styrelseprotokollet vem han eller hon är och var man får tag på honom/henne.
 3. Välj lotterityp – tillfälligt lotteri eller 3-års registrering
  Föreningens styrelse ska även välja vilken typ av ansökan som ska göras – ett tillfälligt lotteri eller en registrering för tre år. Valet av ansökan ska framgå av styrelseprotokollet.
 4. Fyll i och lämna in ansökningsblankett
  Ansökningsblanketter (registrering eller tillståndsblankett) hittar du på denna sidan i "puffen till höger".
 5. Skicka in handlingarna
  Följande handlingar ska skickas till Skellefteå kommun tillsammans med ansökan (adressen finns under fliken (kontakter” ovan):
  - Föreningens stadgar
  - Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  - Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07