Avfall och avlopp

Du som driver en verksamhet har andra regler och taxor att följa än privatpersoner.

Avfall och återvinning

Det finns en speciell taxa som gäller för dig som driver ett företag. På den här sidan hittar du information om avfallsavgifter för verksamheter.

Anslutning vatten och avlopp

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-19
Sida

Byggvatten

Ett byggvatten innebär att ett företag har behov av vatten under en viss tid då de utför ett bygguppdrag, för att försörja sina baracker med vatten.

Sida

Sprinkler

Planera i god tid för din sprinkleranläggning.Det är en idé att planera för sprinkleranläggning redan i byggskedet då det oftast krävs vattenreservoar...