Tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiv vara

Från och med 1 september 2010 hanterar räddningstjänsten tillståndsgivning och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor i Skellefteå kommun. Syftet med tillståndsprocessen är att kommunen ska veta var det finns brandfarlig och explosiv vara för att ha möjlighet att följa upp att hanteringen sker på ett säkert sätt. Från och med 1 oktober 2013 gäller nya regler för tillstånd till hantering av brandfarlig vara.

Tillstånd

Vid hantering av brandfarlig vara krävs tillstånd vid vissa mängder. Läs mer om dessa mängdgränser under rubrikerna "i offentlig lokal" och "i industri" i menyn till vänster. Nästan all hantering av explosiv vara är tillståndspliktig, undantag finns för privat förvaring av fyrverkerier och ammunition. Här är ansökningshandlingarna:

Fyll i handlingarna direkt i pdf:en, skriv ut, signera och lämna in till räddningstjänsten.

Avgift

Det tas ut en avgift för tillstånd. Avgiftens storlek fastställs av kommunfullmäktige och beror på hur omfattande hanteringen är.

Tillsyn

Räddningstjänsten gör regelbundet tillsyn hos de som har tillstånd för brandfarlig eller explosiv vara. Under tillsynen kontrolleras det bland annat att anläggningen uppfyller tillfredställande säkerhet, att viktiga dokument är i sin ordning och att utsedd föreståndare har rätt kompetens. Om brister upptäcks kan räddningstjänsten förelägga om vite eller förbud med omedelbar verkan.

Mer information

Hos MSB finns regelverk och råd om brandfarlig och explosiv vara samlade. Länk till MSB här!

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-06-03