Tillsyn av SBA

Kommunen är skyldiga att genomföra tillsyn enligt LSO, Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagen följs och att fastighetsägare, verksamhetsutövare och brukare har ett skäligt brandskydd.

 Brandtillsyn – vad som gäller och hur det fungerar (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-11