Fastighetsägare till flerbostadshus och radon

Om du äger ett flerbostadshus är du skyldig att utföra egenkontroll av din verksamhet. Eftersom radon är farligt för hälsan är det ditt ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet. Om du inte redan låtit undersöka din fastighet är det hög tid att göra det.

Mät radonhalten

Högsta tillåtna radonhalt i såväl befintliga lokaler som nybyggnationer är 200 Becquerel per kubikmeter luft. Ligger radonhalten i inomhusluften över riktvärdet kan du åtgärda det förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt. Mätningarna sker med spårfilm och ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Mätningen ska göras under minst två månader under eldningssäsong – oktober till april. Ju längre tid man mäter, desto noggrannare blir mätningen.

Måste jag mäta mina lägenheter?

Det framgår av miljöbalken att den som är fastighetsägare är skyldig att se till att de som bor i huset inte utsätts för radonhalter över riktvärdet. Detta gäller också för bostadsrättsföreningar. Enda sättet att få veta radonhalten i fastigheten är att mäta.

Hur många lägenheter ska mätas?

Mätningarna ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning, det vill säga i alla lägenheter som ligger direkt på mark utan källare. I högre belägna plan bör mätning göras i minst en lägenhet per plan och i totalt 20 % av lägenheterna. Två mätdosor behövs till varje lägenhet.  

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över radonfrågor i kommunen. För att få en överblick över de fastigheter som finns i kommunen vill vi att du som fastighetsägare till flerbostadshus fyller i blanketten "Radonmätning i flerbostadshus". Blanketten innehåller fält för uppgifter om bland annat antal lägenheter i varje fastighet och typ av ventilation. Blanketter hittar du längst upp på sidan.

Hur beställer jag mätutrustning?

Som fastighetsägare till flerbostadshus beställer du direkt från de godkända mätlaboratorier som finns, se under länken till vänster "Mäta radon".

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-20