Obligatorisk ventilationskontroll

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Hälsofarliga ämnen som avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar är huvudorsakerna. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inneluften. En bra ventilation är nödvändig för att få ett bra inomhusklimat.

Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen. Därför har riksdag och regering tagit beslut om obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Detta innebär att fastighetsägare är skyldiga att låta genomföra funktionskontroll av ventilationssystemen i sina byggnader. Från och med 2009-01-01 kommer en avgift att tas ut för godkännande av lokala OVK-kontrollanter.

Återkommande besiktningar ska utföras med följande intervall:

Daghem, skolor, vårdlokaler 2 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader med från- och tilluftsventilation 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader med frånluftsventilation 6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader med självdragsventilation 9 år

En- och tvåfamiljshus med från- och tilluftsventilation ska kontrolleras endast innan systemet första gången tas i bruk, d.v.s. ingen återkommande kontroll.

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-20