Transportdispens

För transporter som är längre, bredare eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger krävs tillstånd (transportdispens).

Transporter inom Skellefteå kommun

Om transporten genomförs inom Skellefteå kommun skickas ansökan till Skellefteå kommun. Ansökan ska vara hos kommunen senast 1 vecka innan transportdatum. Länk till ansökningsblankett finns under rubriken Blanketter på den här sidan. 

Välj något av följande sätt att skicka in blanketten på:

  • Skicka med e-post. Inled din beskrivning med "Transportdispens till samhällsbyggnadsnämnden" 
  • Faxa: 0910-70 13 45

Transporter som korsar kommungränserna

Transporter som korsar kommungränserna skickas till Trafikverket.

Färdvärdsintyg

Om transporten är längre än 30 meter, bredare än 450 cm eller högre än 450 cm ska ansökan kompletteras med ett färdvägsintyg, där eventuella hinder för framkomligheten är kontrollerad. Länk till blankett finns under rubriken Blanketter på den här sidan.

Avsändarintyg

Vid tunga transporter med last krävs ett avsändarintyg. Avsändaren av lasten ska intyga vad det är för last, vilka dimensioner den har (längd, bredd, höjd) samt vikt på lasten. Länk till blankett finns under rubriken Blanketter på den här sidan.

Ibland utan dispens

Transport av bred eller lång odelbar last kan i vissa fall utföras utan dispens. Läs mer via länk under rubriken Mer information.

Trafikverket

Mer information om transportdispenser finns på Trafikverkets webbplats. Där hittar du bland annat ansökningsblankett för transportdispens, färdvägsintyg och avsändarintyg. Där kan du också läsa om vilka grundbestämmelser som gäller för transporter. Länk finns under rubriken Mer information.

Trafikförordningen och Transportstyrelsen

I trafikförordningens fjärde kapitel finns bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Bestämmelserna finns också på Transportstyrelsens webbplats. Länkar finns under rubriken Mer information.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-02