E-handel

Vi utökar vår elektroniska handel. Vi har infört ett elektroniskt beställarsystem där alla beställningar registreras. Dessutom kan du som leverantör skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) utan kostnad till oss.

Elektroniska beställningar till leverantörer

Vi kan garantera hög ramavtalstrohet genom att våra beställningar/avrop kommer till dig som e-post, skapat i ett beställarsystem hos oss. Beställningarna baseras på dina prislistor och kataloger.

Gratis elektronisk fakturering för alla leverantörer

Du kan skicka e-fakturor till oss utan kostnad på ett snabbt och smidigt sätt. Läs mer via länken "Att skicka fakturor till kommunen" till höger.

Om du vill skicka e-fakturor utan att behöva installera en programvara kan du använda länken ”Skicka e-faktura” till höger. Efter inloggning kan du registrera din faktura i det färdiga formuläret.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-11