Norrbotniabanan medverkar till tydliga förbättringar

Norrbotniabanan ska möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer samt förstärka godstrafiken på järnväg i landet.

›› Förbättrade möjligheter till kompetensförsörjning
Kustremsan i norra Norrland utgör den mest tätbefolkade delen av Sverige idag som saknar järnväg. Med halverade restider mellan städerna ger Norrbotniabanan möjligheter till utökad arbetsmarknad och förbättrad kompetensförsörjning för näringslivet liksom förbättrad tillgång till universitet, sjukvård, kultur och nöjen längs kuststråket.

›› Hållbar utveckling av transporter
Flyttas transporter från vägarna till Norrbotniabanan, reduceras koldioxidutsläppen. Norrbotniabanan innebär inte bara godstransport med större kapacitet, placeringen längs kusten gör att den föråldrade, över hundraåriga stambanan kan användas till logistikeffektivitet med omdirigering av trafik vid störningar.

›› Utveckling av destinationer och besöksnäring
Med anslutande trafiksystem vill norra Sverige vara ett ännu mer attraktivt mål för besökare från hela världen som bidrar till Sveriges starkaste växande basnäring: besöksnäringen!

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-13