Välkommen till Norrhammarskolan

Norrhammarskolan är Skellefteå kommuns största skola med cirka 730 elever fördelade mellan förskoleklass upp till årskurs 9. För oss är det självklart med samarbete, integration och utveckling.

Vårt fantastiska läge, nära centrum men även hela Vitbergsområdet, gör att vi kan nyttja naturen, kulturen och de många idrottsanläggningarna som en naturlig del av vår undervisning. Skolan har olika inriktningar på elevens val, bland annat Hockey i skolan, Konståkning i skolan och Boll i skolan, där eleverna kan fördjupa sig i sin egen idrott. Detta sköts i samverkan med de olika lokala idrottsföreningarna och med utbildad kunnig personal.

Personalen på Norrhammarskolan är engagerad och kunnig och har hög behörighetsnivå. Vi har ett drivet och kompetent elevhälsateam som jobbar förebyggande för elevens bästa jag och för att skapa trygghet för alla.Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-08