Norrhammarskolan årskurs 6-9

Norrhammarskolan är en plats för lärande, trivsel och framtidstro. Det är en mötesplats för elever, personal, föräldrar och närsamhälle. Skolans kännetecken är hög utbildningskvalitet och lugn och trygg miljö.

Hos oss arbetar vi med alla människors lika värde och internationell solidaritet. Genom projekt som Norrhammarskolans dagsverke hjälper vi exempelvis till med uppbyggnaden av Olof Palmes skola på Haiti.

På Norrhammarskolan jobbar vi våra elevers hälsa och trygghet genom:
• Elevhälsan - skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare 
• Ett mysigt café som erbjuder nyttiga alternativ
• Ett väl fungerande arbete mot kränkande behandling
• VIP-verksamhet, en verksamhet där elever hjälper elever att upptäcka och förebygga mobbing
• Tobaksfri duo
• En fritidsledare och en egen bibliotekarie

Efter ombyggnationen finns nu fyra hemområden där varje klass har ett eget hemklassrum. Skolan är organiserad i fyra arbetslag där personalen i arbetslaget i huvudsak ansvarar för eleverna i hemområdet. Skolan har profilerna ”Ishockey” och ”Boll i skola” vilket gör att elever från hela kommunen går på skolan.

  

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-14
Sida

Grundskolans läsårstider och lov

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårsti...