Ny busstation i väntan på resecentrum

För att ge plats åt Centrala stan att utvecklas har Länstrafikens bussar, Bussgods och Reseinfo Skellefteå busstation flyttats till Södra Järnvägsgatan i närheten av Lasarettsvägen.

Busstationen är flyttad till Södra Järnvägsgatan i väntan på resecentrum

Busstationen med Bussgods och Reseinfo Skellefteå busstation ligger vid korsningen Södra Järnvägsgatan/Lasarettsvägen. Se kartan nedan var biljettförsäljning, bussgods respektive vänthall är placerad.

Skellefteå busstation 

Mer information om bussarna

Vänd dig direkt till Länstrafiken Västerbotten eller Skellefteå buss om du vill ha mer information om bussarna. 

Region: Länstrafikens Kundservice 0771-100 110.

Lokal: Skellefteå Buss 0910-72 56 00.

Rekommenderat ledstråk för synnedsatta

Klicka på bilden för större karta.

Trafiklösningar kulturhus ledstråk
På den nya busstationen finns en taktil orienteringsskylt monterad utomhus bredvid vänthallens entré.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-08-22