Ny busstation i väntan på resecentrum

För att ge plats åt Centrala stan att utvecklas har Länstrafikens bussar, Bussgods och Reseinfo Skellefteå busstation flyttats till Södra Järnvägsgatan i närheten av Lasarettsvägen.

Läs vanliga frågor och svar här

Busstationen är flyttad till Södra Järnvägsgatan i väntan på resecentrum

Nu finns busstationen med Bussgods och Reseinfo Skellefteå busstation vid korsningen Södra Järnvägsgatan/Lasarettsvägen. Biljetter köper du hos Reseinfo Skellefteå busstation i Boulehallens tidigare lokaler. Vänthall finns i de tidigare lokalerna till Taxi/Stadsmissionen.

Hållplats D för lokalbussar flyttas först då byggstaket för kulturhuset kommer upp.

Klicka på bilden för större karta

Hit flyttar busstation 

 

Skellefteå busstation 

Innebär: Busstationen är flyttad till Södra Järnvägsgatan i väntan på resecentrum. En vänthall finns i de tidigare lokalerna till Taxi. Utanför vänthallen finns en vändzon för personbilar för hämtning och lämning av resenärer. Vid vändzonen kommer det att finnas plats för taxi och parkering för personer med funktionsnedsättning.  Väster om vänthallen finns tio nya hållplatser. I den tidigare Boulehallen finns Bussgods och Reseinfo Skellefteå busstation med biljettförsäljning och information till resenärer. Gång- och cykelstråk finns längs Södra Järnvägsgatan.

Ny avstigningshållplats på Stationsgatan för regionbussarna

Avstigningshållplatserna för regionbussarna på Stationsgatan utanför EFS/Arken är klara. Genomgående bussar (linje 20, 98, 100) stoppar inte på Stationsgatan avstigningsplats P utan de bussarna lämnar resenärerna på nya busstationen på Södra Järnvägsgatan. Länstrafikens övriga bussar ska stoppa på hållplats P.

Nya hållplatser på Kanalgatan

Gatuparkeringarna vid Kanalgatan nr 45-49 är borttagna. Här kommer hållplats D för lokalbussar att finnas efter byggstaket kommer upp runt kulturhusets arbetsområde.

Mer information om bussarna

Vänd dig direkt till Länstrafiken Västerbotten eller Skellefteå buss om du vill ha mer information om bussarna. 

Region: Länstrafikens Kundservice 0771-100 110.

Lokal: Skellefteå Buss 0910-72 56 00.

 

Rekommenderat ledstråk för synnedsatta

Klicka på bilden för större karta

Trafiklösningar kulturhus ledstråk
På den nya busstationen kommer två taktila orienteringsskyltar att finnas på plats. Med målsättningen att det ska vara klart under september/oktober.
 
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-09-18