Ny innovation kan öka delaktigheten för eleven

Robbit är en ny digital innovation som gör det möjligt för elever som av olika anledningar inte kan vistas på skolan att vara delaktiga på distans. Eleverna bygger själva ihop roboten och styr den enkelt från en surfplatta eller dator. “Vi kan stötta eleven i uppgifter och eleverna kan samarbeta och ta hjälp av varandra”, berättar Anders Skog, grundskollärare Skellefteå kommun.

Robbit har utvecklats av Skellefteå kommun i samarbete med statliga forskningsinstitutet RISE och nu testar elever och personal på Bureskolan tekniken.

-         En av fördelarna med Robbit är att eleverna kan 3D-printa skalet och bygga ihop roboten själva på plats. Det krävs därför inga transporter eller lagerplats för själva produkten, säger Elisabeth Lindström, fjärrsamordnare Skellefteå kommun.

Robbit består av en telefon, ett 3D-printat skal och en micro:bit. Eleven som befinner sig hemma eller exempelvis på lasarettet kopplar upp sig mot Robbit och kan sedan styra roboten och delta i klassrummet genom att prata med klasskamrater, skriva texter, räcka upp handen och ställa frågor.

-          Till exempel kan det ju finnas en elev som är sjuk och inte får utsättas för smitta. Då kan det här vara ett sätt att delta fast man inte är på plats, säger Elisabeth Lindström, fjärrsamordnare Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun jobbar i stor utsträckning med att undervisningen ska vara tillgänglig för alla. Här är digitalisering och nya innovationer viktiga verktyg.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-03