Nya badhuset på Örjanshallen

Under oktober och november 2016 genomfördes invånardialoger i Skelleftehamn och Ursviken. Syftet har varit att få veta vad invånarna har för tankar och behov om hur det nya badhuset i Skelleftehamn kan utformas.

Dialogträffar
Under två tillfällen i början av november har det genomförts dialogträffar med allmänheten, en i Ursviken den 10 november och en i Skelleftehamn  den 8 november.

Frågeställningen var:
Det ska byggas ett nytt badhus - Vad är viktigt för dig
och vad vill du kunna göra där?

Det har också genomförts andra träffar med elever i åk 6-9 Ursviksskolan och Örjanskolan, idrottslärare och rektorer och vattenföreningar. Det har även funnits möjlighet att mejla in sina synpunkter innan den 15 november 2016.

Sammanställning från olika målgrupper som deltagit i invånardialogen
Här hittar du en sammanställning av vanligaste synpunkterna som kom fram under respektive träffar.

Sammanställning synpunkter vid dialogträffen i Skelleftehamn

Sammanställning synpunkter vid dialogträffen i Ursviken

Sammanställning synpunkter från elever i åk 6-9 Ursviksskolan och Örjanskolan

Sammanställning synpunkter från idrottslärare och rektorer i Ursviken och Skelleftehamn

Sammanställning av vilka funktioner som de tillfrågade tycker är viktiga utifrån dialogerna

Arbetsgruppen har bestått av tre politiker i fritidsnämnden tillsammans med tjänstepersoner som även har träffat rektorer, idrottslärare och skolelever i Ursviken och Skelleftehamn samt föreningar med vattenverksamhet.

I början av december 2016 presenterades sammanställningen av invånardialogen för fritidsnämnden.

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-10-02