Nya fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen 2030

Den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen vann laga kraft den 28 februari 2020.

skelleftea.se/skelleftedalen hittar du de antagna handlingarna och kan läsa mer om planen.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-03-27