Delutredning i kulturhusprojektet klar under september

Publicerad 2014-08-29

Till veckan offentliggörs första delen av den delutredning som mötesstrategen Björn Masuhr gjort på uppdrag av projektledningen för Kulturhus Skellefteå. Redan under torsdagen och fredagen fick inbjudna politiker och tjänstepersoner ta del av en förhandsvisning av materialet och presentationen innehöll hel del nytänkande.

– Det är en bra utredning som beskriver ett nytt sätt att samordna verksamheterna i ett kulturhus, säger Lorents Burman (S), kommunalråd. Nu ska en utvärdering av materialet göras, en utvärdering som sedan får ligga till grund för fortsatt utredningsarbete.

Tidigare i år fick Björn Masuhr uppdraget att utreda och ge förslag på vilka kommersiella aktörer som ett nytt kulturhus ska innehålla för bästa möjliga synergieffekter. Förslaget innehåller många intressanta lösningar för projektledningen att ta med sig i det fortsatta arbetet.

– Det är ett spännande förslag och nu är det upp till oss att göra om förslaget till termer som passar Skellefteå varefter vi får se hur ett slutgiltigt förslag kan se ut, säger Therese Bäckström Zidohli projektledare för Kulturhus Skellefteå.

Den slutgiltiga rapporten kommer att delges projektledningen i delar under den närmaste månaden, varefter dessa delar kommer att bearbetas och offentliggöras. Första delen ur slutrapporten kommer att släppas i slutet av kommande vecka.

Therese Bäckström Zidohli
projektledare Kulturhus Skellefteå
Tel. 070-262 19 46