Beslut tydliggör inriktning för framtida kulturhus

Publicerad 2015-01-12

Under måndagen föreslog kommunstyrelsens arbestutskott (KSAU) att godkänna den utvecklingsplattform som tagits fram för ett framtida kulturhus i Skellefteå. Utvecklingsplattformen beskriver de övergripande ramarna i form av bland annat vision och värdegrund för kulturhuset och dess verksamhet.

– Utvecklingsplattformen visar ett unikt kulturhus som kommer att bidra till att göra Skellefteå än mer attraktivt att bo och verka i, säger Lorents Burman (S) kommunalråd. Det känns riktigt spännande att fortsätta arbetet med utredningen nu då vi kommit ytterligare ett steg närmare första spadtaget.

Projektet för Kulturhus Skellefteå har under fjolåret arbetat med att ta fram en utvecklingsplattform för det framtida kulturhuset. Plattformen definierar syfte, vision, målgrupp och värdegrund och är med andra ord en gemensam identitet för verksamheterna i det framtida kulturhuset. Utvecklingsplattformen är ett stöd för att nå ambitionerna och målen för kulturhuset. Dokumentet kommer också att ha en betydande del i det fortsatta utredningsarbetet och ha en given plats i underlaget i en eventuell arkitekttävling.

Utvecklingsplattformen kan kort sammanfattas i att kulturhuset ska vara en dynamisk mötesplats som får oss att våga, tänka, känna och växa. Kulturhuset ska vara öppet och tillgängligt för alla. Här präglas kultur och verksamhet av en tillåtande anda. Hit är den breda målgruppen välkommen och alla ska känna att det finns något för just dem att uppleva och göra. Kulturhuset och verksamheterna däri ska präglas av gemensam värdegrund som utgör basen i all verksamhet, alla riktlinjer och alla relationer. Värdegrunden innefattar tre kärnvärden: mod, kvalitet och välkomnande – en treenighet som ska understödja strävan för att kulturhuset år 2030 ska vara något utöver det vanliga. Ett kulturhus som vågar!

– Ett kulturhus som vågar, välkomnar alla och enkelt tillgängliggör olika kultur- och konstformer innebär positiva effekter för kulturlivet, menar kulturnämndens ordförande Emilia Hallin. Effekterna kommer dessutom att ge ringar på vattnet i hela kommunen vilket känns glädjande.

_______________________
Sedan tidigare finns beslut om placeringen för det framtida kulturhuset: kvarteret Perseus, nuvarande busstorget. Vidare är det fastställt att kulturhusets kärnverksamheter ska utgöras av Västerbottensteatern, Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå konsthall och Stadsbiblioteket.

Kontakt
Lorents Burman, (S) kommunalråd, Tel. 070-243 07 00
Emilia Hallin, ordförande kulturnämnden, Tel. 073-805 59 63
Therese Bäckström-Zidohli, projektledare Kulturhus Skellefteå, Tel. 070-262 19 46