Så fortsätter arbetet med kulturhuset

Publicerad 2016-10-12

Projektet Kulturhus Skellefteå drivs målmedvetet vidare efter att White Arkitekter utsågs till vinnare med sitt bidrag ”Sida vid sida” i juni i den uppmärksammade arkitekttävlingen. Projektet är nu inne i en genomförandefas där planeringen av kulturhusets innehåll intensifieras och byggprocessen startar.

– Det känns riktigt bra att arbetet efter arkitekttävlingen rullade vidare omgående, säger Therese Bäckström Zidohli, projektledare för Kulturhus Skellefteå. Det finns stor kunskap och ett gott samarbete bland alla involverade.

Arbetet handlar nu bland annat om att förbereda uppstarten av det framtida driftbolaget, precisera kulturhusets identitet och vad det ska erbjuda samt förbereda kärnverksamheterna inför den kommande flytten. Syftet är att säkerställa att inriktningen och ambitionen som tagits i kommunfullmäktige om kulturhuset genomförs för att skapa en lyckad lansering.

Whites uppdrag

White Arkitekter har anlitats som generalkonsult för projekteringen. Det innebär att de har det övergripande ansvaret för projekteringen och ska arbeta tätt tillsammans med Skellefteå kommun kring utformningen av kulturhuset. Under veckan är Robert Schmitz och Oskar Norelius från White i Skellefteå för att träffa kärnverksamheterna. Verksamheterna har under hösten sett över skisserna och kommer nu att diskutera behov och eventuella förändringar som behöver ske tillsammans med arkitekterna.

– Att få förtroendet som generalkonsult i ett sådant här unikt projekt är en drömuppgift som vi är oerhört stolta över. Det är ett stort och krävande ansvar som vi tar på oss med hela företagets erfarenhet i ryggen, försäkrar Robert Schmitz.

– Det vi arbetar med nu är hitta en bra balans och förening mellan vårt förslag och kommunens förutsättningar och ambitioner. Våra underkonsulter och specialister, som vi har god kännedom om sedan tidigare, bidrar till att alla delar säkerställs och tryggas, tillägger Oskar.

Tidplan

Planerad byggstart är hösten 2017, och därför måste busstationen flyttas redan under våren 2017. Huset är beräknat att stå klart årsskiftet 2019/2020 och den stora invigningen kommer äga rum i mars 2020. Bolagets VD ska enligt plan finnas på plats minst ett och ett halvt år innan invigningen. Den första kongressen, Biblioteksdagarna, är inbokad maj 2020.

– Vi har redan från start haft höga krav på projektets genomförande, säger Therese Bäckström Zidohli. Utifrån det vinnande förslaget har vi nu sett över tidplanen och uppdaterat den till en realistisk bild.

– Tidplanen tror såväl byggherren som generalkonsulten på, tillägger Emma Sundelin, projektchef på kommunen. Men som alltid vid större projekt kan saker hända under resans gång.