Bidrag till enstaka arrangemang

Publicerad 2019-05-13

Ansök senast 31 maj, sista ansökningstid inför sommaren.

 

Nu är det dags att söka bidrag till enstaka arrangemang.

Under 2019 är det olika handläggningstider för olika bidrag som går att söka hos kulturnämnden .

Syftet med bidraget är att stödja offentliga kulturarrangemang i Skellefteå kommun. Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer, grupper eller enskilda. Målsättningen är att stötta arrangemang inom så varierade konstformer som möjligt över hela kommunen. 

Ansökan för bidrag till enstaka arrangemang ska vara kulturnämnden tillhanda senast 
31 maj 2019.

För vidare information, blanketter och andra bidragsformer att söka se:

Ansökningstider för enstaka arrangemang 2019