bild av karta över kebnekaise

Äldreomsorgen sammanfattar två års förbättringsarbete i en skrift

Publicerad 2017-03-24

Skellefteå kommuns äldreomsorg har de senaste två åren påbörjat ett förändringsarbete för att skapa förutsättningar för framtidens äldreomsorg. De här två åren är nu sammanfattade i en publikation som lanseras i dagarna.

För drygt två år sedan inledde äldreomsorgen i Skellefteå ett förbättringsarbete med målet att skapa förutsättningar att möta framtiden. Arbetet bygger främst på ett förändrat arbets- och förhållningssätt, som tar avstamp i forskning och praktisk erfarenhet. 
– Den resa äldreomsorgen påbörjat har bland annat lett till ett fokusskifte. Från att ha haft ett organisationsperspektiv har man idag människans perspektiv, säger Staffan Näslund chef för Socialkontoret. Det är nyckeln till en äldreomsorg som främjar meningsfullhet och självständighet.


Publikationen är en idé- och inspirationsskrift, inget facit. Med den vill äldreomsorgen få chefer och medarbetare, och andra intresserade, att se, förstå och reflektera över det komplexa sammanhang man verkar inom.
- Tanken med skriften är att få oss att fundera kring den roll vi har och vårt ansvar. Att fundera kring vad som är viktigt för just mig och hur jag kan bidra till förbättringen, förklarar Ejja Häman Aktell.

 

Förändring tar tid
Medarbetare och chefer inom äldreomsorgen har i en vardag med ständiga utmaningar och ibland ansträngda lägen, tillsammans åstadkommit förbättringar – både för dem man finns till för och för sig själva. Vissa saker kan alla redan se effekt av, andra initiativ är synliga för några få och ytterligare andra förändringar märks först om något år. Ejja Häman Aktell avslutar med det som genomsyrar skriften och förbättringsarbete i olika sammanhang.
- Vi kommer aldrig att bli färdiga och det är som det ska.

Klicka här för att komma till sidan Leva livet bäst möjligt, där du kan ta del av skriften i pdf-format.


För mer information kontakta:
Ejja Häman Aktell, chef äldreomsorgen, ejja.hamanaktell@skelleftea.se
Staffan Näslund, chef socialkontoret, staffan.naslund@skelleftea.se
eller via kundtjänst 0910-73 50 00.