Framtidsfullmakt

Publicerad 2017-09-15

Framtidsfullmakt innebär att en privatperson har rätt att skriva en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanlig fullmakt. Det innebär att när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma om vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan. Fullmaktstagaren ordnar själv förvararing av fullmakten.

Gemensamma överförmyndarnämnden har inte någon löpande tillsyn över framtidsfullmakter. Däremot kan nämnden i vissa fall begära att fullmaktshavaren lämnar redovisning för sitt uppdrag och även besluta om att den helt eller delvis inte får brukas på grund av missbruk eller allvarlig försummelse eller annars visat sig vara oförmögen att ta tillvara på fullmaktsgivarens intressen.

Du kan läsa mer på Regeringskansliets hemsida samt i ett faktablad från Svenska bankföreningen.