Skellefteå kommun satsar på en helhetslösning för biogasen

Publicerad 2018-02-12

Biogasanläggningen på Tuvan uppgraderas och effektiviseras. I februari börjar en ny gasledning anläggas för distribution av biogas från Tuvan till kvarteret Fabriken. Och på industriområdet byggs en tankstation för gasbussar. Satsningarna planeras vara klara sommaren 2018 och resulterar i en effektivare produktion, förbättrad leveranssäkerhet och en minimering av bränsletransporterna.

Biogasen är ett av flera förnyelsebara drivmedel som behövs för att vi ska nå ett hållbart transportsystem. Planen är att alla investeringar i biogasen är genomförda till halvårsskiftet 2018. Parallellt arbetar Skellefteå kommun för att få en extern aktör att investera i en ny publik tankstation i närheten av kvarteret Fabriken, som kan erbjuda biogas som ett av flera bränslen.

Den nya gasledningen kommer att transportera ut majoriteten av biogasen från Tuvan direkt till tankställena på industriområdet. Den enda gas som därefter transporteras på flak är den som går till tankstationen på söder.

Mer information om investeringarna som görs i biogasen

 

Förbehandlingen effektiviseras

En ny och effektivare förbehandlingsanläggning installerades under 2017, som klarar minst 17.000 ton hushållsavfall per år. Förutom högre kapacitet medför den nya förbehandlingen en lägre energiförbrukning, mindre underhåll och bättre arbetsmiljö.

Ny gasrening

En ny anläggning för uppgradering av rågas till fordonsgas ska installeras och beräknas vara på plats sommaren 2018. Den nya anläggningen har en förfinad och utvecklad teknik med lägre energi- och vattenförbrukning. En större gasklocka på 600 Nm3 hanterar svängningar i produktionen och säkrar upp leveranserna.

Ny distribution av biogas

I takt med ökad produktion och ökad efterfrågan är det inte hållbart att fortsätta distribuera biogasen med gasflak. Därför anläggs en 3 km lång gasledning från biogasanläggningen till kvarteret Fabriken. Den kommer att anläggas på ca 1,5 meters djup och till största del med styrd borrning för att minimera påverkan på närmiljön.

Tankstation för gasbussar

En tankstation för automattankning av bussar byggs på kvarteret Fabriken. Där kan 30 gasbussar stå i depå och tankas under 3-4 timmar då de inte är i trafik, i huvudsak under natten. Beräknas vara klar sommaren 2018.