Allt fler invånare i en kommun som utvecklas

Publicerad 2018-03-08

Just nu händer det mycket positivt i Skellefteå och Skellefteå kommun. Ett tydligt kvitto på den gynnsamma trenden är befolkningsstatistiken. Inte sedan början av 90-talet har Skellefteå upplevt en starkare befolkningsökning.

Kristina Sundin Jonsson 

Februari var en innehållsrik och rolig månad. Själv deltog jag bland annat i Umeå Business Arena och berättade om arbetet med Northvolt-etableringen och varför norra Sverige är en självklar växtplats för den nya industrin. Jag fick förmånen att besöka entreprenörskolan No Plan B och diskutera ledarskap med framtidens entreprenörer. Konferensen Clarity samlade förändringsledare från hela världen för att diskutera den digitala transformationen i offentlig sektor.  Innovationsrådet med statsminister Stefan Löfvén i spetsen besökte Skellefteå där vi fick möjlighet att berätta om den norra regionens styrkor och hur vi kan bidra till det nationella innovationsarbetet. Det växande vintersimmet väckte åter igen nyfikenhet och engagemang runt om i världen och den likaså växande Prideveckan visade upp Skellefteå från sin bästa sida – öppet och inkluderande.

Skellefteås expansion syns tydligt nu. Det byggs som aldrig förr och näringslivet visar både intresse och engagemang för att utvecklas tillsammans med Skellefteå. Vi blir fler. 2017 ökade Skellefteå kommun sin befolkning med 457 invånare. Vi får gå tillbaka till 1989-1991 för att se en liknande stigning i befolkningskurvan.

Förändring börjar hos individer

För oss som kommun innebär den ökade utvecklingstakten ett stort ansvar. Inte nog med att vi ska växa. Vi ska också erbjuda en effektiv service och välfärd till de allt fler invånarna samtidigt som samhället förändras i allt snabbare. Därför är det viktigt att ligga i framkant. Vi ska inte bara följa utvecklingen i världen utan vi kan vara med och leda den.

Genom ett ökat fokus på innovation kan vi skapa nya hållbara lösningar för vår unika geografi och demografi som vi sedan kan föra ut i vår omvärld. Egentligen handlar allt om en kulturförändring. Ett annat sätt att tänka.

Vi har startat resan i Skellefteå kommun. Under 2018 kommer vi bland annat att ha interna utbildningar med fokus på ”Att leda digital förändring”. Kursen handlar inte om teknik. Den handlar om människor. Det är först när ett stort antal individer har insett värdet av nya arbetssätt som en organisation kan börja röra sig i en ny riktning. Samma mekanismer gäller samhället i stort. När tillräckligt många människor gör saker på nya sätt så etableras nya levnadsmönster. Tänk om vi i sådana här sammanhang kunde sluta tänka ”kommun” och ”invånare” och i stället börja se oss allihop som samhällsbyggare.

Se gärna detta sammandrag från Claritykonferensen. Vi har fantastiska möjligheter framför oss.

Video från Clarity (Vimeo, 5 min 34 sek)

Medias roll viktig

Kommunens dialog med media är viktig. Vi ska vara tillgängliga. Alla ska kunna uttala sig utan risk för repressalier. Det ska vara lätt att få ut efterfrågat material. Vi ska underlätta för media att granska vår verksamhet. En av medias främsta uppgifter är just att vara en kritisk granskare av samhället. Det är grundläggande för ett demokratiskt samhälle och med det följer också ett ansvar.

Just nu ser vi många exempel i världen som går i motsatt riktning. Utvecklingen är oroande. Mediabranschen står inför stora utmaningar, men personligen tror jag på en positiv framtid. Som läsare kommer vi alltid att efterfråga och vilja betala för kvalitet och säkra fakta.

Den senaste tiden har media gjort flera granskningar av kommunens verksamhet. Vi kan alltid ha åsikter om alla inslag i en rapportering är korrekta, relevanta eller ens rättvisa, men grunden är att vi alltid ska se kritik som möjligheter till utveckling. Lokal och nationell media är en av flera aktörer som uppmärksammar förbättringsområden i våra verksamheter.

Vi behöver bli bättre på att berätta om varför vi gör saker. Med förändringar följer ett kommunikationsbehov. Vi ska alltid sträva efter att förbättra beslutsunderlag och rapporteringar så att möjligheterna ökar för våra invånare att ta del av vad vi gör. Vi ser positivt på att våra invånare vill bli allt mer delaktiga i vår utveckling. Vi ska alltid lära oss av varje process oavsett om vi kan ha invändningar mot det som skrivs.

Kampen mot korruption

Grundläggande för ett välfungerande samhälle är förtroendet för det offentliga. Därför behöver vi ständigt hålla samtalet levande kring ämnet mutor och korruption. Ett alltid högaktuellt ämne såväl i Sverige som i världen. I Skellefteå kommun har vi förstås riktlinjer att förhålla oss till och har bland annat tagit fram en webbutbildning i ämnet, men det viktiga är att föra diskussionerna i vardagen på varje arbetsplats.

Skellefteå kommun bjöd också in Polisens korruptionsexpert Thomas Palmgren för några veckor sedan. Han levererade mycket klokskap till oss som lyssnade. Eller för att se det med värdegrundsglasögonen på: Att motstå en förrädisk frestelse – det är att vara professionell, engagerad och framsynt i ett och samma ögonblick.

Snart SM-vecka

För övrigt ser jag fram emot SM-veckan 20 till 26 mars. Det är det största evenemang som vi någonsin har stått värd för. Rekordmånga SM-tävlingar. 3 500 potentiella svenska mästare och många intresserade TV-tittare. Jag hoppas att vi träffas där.